Ana Sayfa KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında KÜKÜRTLÜ MAH. OULU CAD. No:NO:33/A-B OSMANGAZİ/BURSA adresinde mukim KONGRE ORGANİZASYON TURİZM SEYAHAT ACENTASI TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait https://fuar.plazatur.com/rezervasyon-formu/  adresinde bulunan rezervasyon formunun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik (Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta, Firma bilgisi), Müşteri İşlem (Mesaj içeriği), İşlem Güvenliği (Gönderim tarihi ve saati vs) verileriniz ilettiğiniz rezervasyon talebinin yerine getirilebilmesi için (Talep ve Şikayetlerin Takibi) hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

 

İletişim formunu doldururken açık rıza vermeniz halinde yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ilave olarak şirketimiz tarafından özel gün kutlamaları, tebrik, reklam-kampanya ve promosyon içerikli ticari elektronik gönderim faaliyetlerini gerçekleştirmek için Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla e-posta ve telefon numarası şeklindeki iletişim verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait https://fuar.plazatur.com/rezervasyon-formu/ internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, şirketimiz haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

Ancak ticari elektronik ileti gönderimine izin verdiğiniz durumda ise ticari elektronik ileti gönderimi için gerekli olması nedeniyle hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerle her türlü güvenlik önlemi alınarak KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler dahilinde kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde KÜKÜRTLÜ MAH. OULU CAD. No:NO:33/A-B OSMANGAZİ/BURSA adresine yazılı olarak iletmek ya da internet sitemizde yer alan KVKK Başvuru formunu doldurarak bu formda belirtilen usullerle kullanılabilirsiniz.